Pages Navigation Menu

hymer rent Kraków

Polskie cerkwie – Powroźnik

Polskie cerkwie – Powroźnik

Powroźnik to malownicza miejscowość, leżąca pomiędzy Muszyną a Krynicą w Beskidzie Sądeckim. Jest to bardzo ważny kierunek wycieczki dla każdego miłośnika drewnianej architektury i sztuki cerkiewnej. Co można tu zobaczyć?

Powroźnik jest chętnie odwiedzany przez turystów z powodu dawnej cerkwi św. Jakuba. Choć obecnie służy ona katolikom jako kościół, wciąż można tu poczuć dawną atmosferę. Wzniesiona w początkach XVII wieku, rozbudowana około 1640 roku, jest jednym z ciekawszych zabytków sakralnych Małopolski, które zostały wyróżnione wpisem na listę UNESCO.

Cerkiew ta nie bez powodu zaliczana jest do grona najcenniejszych zabytków drewnianej architektury w Polsce. Jest to dość charakterystyczna dla Łemków świątynia, w bryle której wyraźnie zaznaczony jest podział na trzy części: sanktuarium, nawę i kruchtę. Każda z nich posiada osobny dach, dzięki czemu cerkwie łemkowskie mają ciekawe sylwetki.

A co można zobaczyć we wnętrzu? Szczególnie ważne jest sanktuarium, do którego przylega zakrystia z polichromią wykonaną w 1607 roku. Wspaniale prezentuje się też ikonostas, który oddziela nawę od prezbiterium (sanktuarium). Taka ściana, wypełniona ikonami, to symboliczna granica między światem ziemskim a niebem. Ikonostas w cerkwi św. Jakuba w Powroźniku powstał w połowie XVIII wieku i ma ogromną wartość artystyczną, gdyż zachował się w  kompletnym stanie. Warto zwrócić uwagę na górny rząd ikon, który został poświęcony Apostołom, oraz na  medaliony, na których przedstawiono Proroków i Ojców Kościoła. W dolnej części ikonostasu umieszczone zostały ikony, na których przedstawiono najważniejsze sceny z życia św. Jakuba. W cerkwi tej znalazły się również cenne ikony karpackie, przedstawiające m.in. Chrystusa Nauczającego oraz Sąd Ostateczny. Wielkie wrażenie robi też Matka Boża Hodigitria, czyli Matka Boża, która wskazuje dłonią Chrystusa. Warto też zwrócić uwagę na XVIII-wieczną ambonę, którą zdobi wizerunek Chrystusa Pantokratora i czterech Ewangelistów.

Cerkiew w Powroźniku to cenny zabytek, któremu w trakcie wycieczki po okolicach Muszyny i Krynicy warto się przyjrzeć. Jest to najstarszy i najcenniejszy obiekt na Krynickim Szlaku Cerkwi Łemkowskich – trasie turystycznej, pozwalającej na lepsze poznanie historii i kultury dawnej Łemkowszczyzny.