Pages Navigation Menu

hymer rent Kraków

Skarby Jordanii: Góra Nebo

Skarby Jordanii: Góra Nebo

Jordania słynie z wielu cennych zabytków pochodzących z wieków starożytnych. Poznaj te ciekawe informacje.

Antyczny rodowód mają niewątpliwie również zabudowania na Górze Nebo, czczonej przez wyznawców wszystkich religii abrahamowych: chrześcijan, żydów, a także muzułmanów. To właśnie stamtąd, według Starego Testamentu, Mojżesz oglądał Ziemię Obiecaną, do której przywiódł Izraelitów, a do której sam z rozkazu Boga zstąpić nie mógł; tam też miał umrzeć. Również na górze Nebo prorok Jeremiasz ukrył według biblijnych zapisków Arkę Przymierza po zdobyciu Jerozolimy przez Babilończyków. Cennego artefaktu nigdy nie udało się odnaleźć, mimo, że wielu próbowało. Nawet jeżeli biblijne przekazy są prawdziwe, zadanie musi być uznane za arcytrudne. Nebo jest bowiem nazwą, której używano w odniesieniu do całego masywu ponad tysiąca szczytów pełnych jeszcze większej ilości jaskiń.

Masyw Nebo sięga wysokości 835 m.n.p.m. O istnieniu w tym miejscu sanktuarium informują już źródła z okresu późnej starożytności i początku średniowiecza. Wykopaliska potwierdziły, że pierwsza świątynia istniała tu już w IV w. n.e. W 597 roku znacznie rozbudowano sanktuarium stawiając trzynawową bazylikę znacznej wielkości, która w części przetrwała do czasów dzisiejszych: szczególne wrażenie robią niesamowite mozaiki, którymi ją ozdobiono. Obecnie na górze Nebo podziwiać można pozostałości po dawnym miejscu kultu pierwszych chrześcijan, a także oglądać cenne artefakty odkopane w czasie prowadzonych tu wykopalisk archeologicznych. Z Góry Nebo rozciąga się niesamowity widok na pobliskie Morze Martwe oraz Dolinę Jordanu.

Nad starożytnymi zabytkami pieczę trzymają obecnie zakonnicy z Kustodii Ziemi Świętej, a więc teren śmierci Mojżesza oficjalnie jest w posiadaniu katolików. Nebo odwiedzana jest przez wielu znacznych gości odwiedzających Jordanię. W 2000 roku zatrzymał się tam papież Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Pamiątką po tamtej wizycie drzewko oliwne, które zostało wówczas zasadzone obok pozostałości starożytnej bazyliki. Góra Nebo położona jest w bliskości stolicy Jordanii, Ammanu, która jest jednocześnie jedną z największych metropolii Bliskiego Wschodu.