Pages Navigation Menu

hymer rent Kraków

Cisy Raciborskiego, obecnie jeden z najstarszych – żywych pomników przyrody w Polsce.

Cisy Raciborskiego, obecnie jeden z najstarszych – żywych pomników przyrody w Polsce.

Zawsze, kiedy turyści przemierzają- górskie szlaki turyści zachwycają się pięknymi panoramami.
Często zatrzymują się przy różnego rodzaju zabytkach, aby zrobić pamiątkowe zdjęcie, czy dowiedzieć się czegoś więcej. Albowiem są eksponowane w odwiedzanych miejscowościach.
Ludzie kierują swoją uwagę na inny typ, innych, mogących być równie cennymi obiektami. Są nimi przykładowo pomniki przyrody, niekiedy stoją one albo rosną gdzieś na uboczu drogi w nie za bardzo dobrze widocznych miejscach.

Drzewa cisowe, co to za rośliny?

Cisy Raciborskiego to grupa drzew, jedne z wielu pomników przyrody – niemówiących (niemych) świadków historii – wyrastające naokoło Babiej Góry.
W Polsce znajduje się ponad 36 tyś. . chronionych żywych pomników przyrody. Pewną część turyści mogą odnaleźć na obszarach Podbabiogórza.
To właśnie tutaj rosną jeden z najcenniejszych pomników przyrody, znane jako
Cisy Raciborskiego . Drzewa cisowe wyrastają na zachodnich stokach Babicy (jest to góra graniczna między Bieńkówką i Harbutowicami) na osiedlu Chodnikówka, w powiecie myślenickim.

Jak dotrzeć do tych niezwykłych pomników przyrody – ciekawa podróż

Można tam udać się pieszo z Bieńkówki, idąc w pierwszej kolejności niebieskim szlakiem- w kierunku stronę Bieńkowskiej Góry. Następnie należy kontynuować wędrówkę czarnym szlakiem, bezpośrednio prowadzącym do celu końcowego pieszej wędrówki.
Drugi wariant trasy to: niebieski szlak z Przełęczy Sanguszki. Przełęcz łączy się później z czarnym szlakiem.
Obydwa Cisy rosną na prywatnej posesji. Rośliny zostały nazwane na cześć profesora Mariana Raciborskiego. Był on jednym z wielu- pionierów ochrony przyrody w Polsce.
Wiek cisowego okazu żeńskiego określany jest przez badaczy- na ponad 700 lat. Mierzy on, odpowiednio około 15 metrów, obwód jego pnia przekracza 300 cm. Z kolei Drugi cis, tzw. męski jest mniejszy, a także niższy. Dokładny jego wiek oszacowano i ustalono- na blisko 650 lat.
Na terenie okolicznych przysiółków (przysiółek – skupisko, grupa kilku gospodarstw położonych poza regularną zabudową wiejską lub miejską) rosną też sobie spokojnie nikomu nie wadząc inne cisy. Jednak są one, jak ustalono w czasie badań- znacznie młodsze od tych dwóch, najstarszych.

Teoria i hipoteza- powstania cisów

Początkowo sądzono, że te żywe pomniki przyrody, zwane jako: Cisy Raciborskiego – ku czci i pamięci ich odkrywcy (prof. Marian Raciborski) to cenne, dawne pozostałości – „beskidzkiego lasu cisowego”. Aktualnie badacze przyrody oraz historycy są bardziej zgodni co do hipotezy. Zakładającej, iż cisy zostały zasadzone przez pierwszych mieszkańców zagród, osad, osiadających się właśnie na tych terenach.

Z powyższych powodów, przedstawionych w powyższym tekście, cisy raciborskiego są niezwykle ciekawymi okazami. Dlatego, z tego względu polecane jest poznanie tych pomników przyrody. Zwłaszcza wszystkim turystom/ podróżnikom – przebywających na odpoczynku lub będących przejazdem w okolicach Bieńkowskiej Góry.